Wydarzenie ma na celu propagowanie uważności w codziennym życiu – osobistym, społecznym i zawodowym. Pomysłodawcą i organizatorem jest  Fundacja Rozwoju Mindfulness.

Dni uważności to ogólnopolska akcja, w ramach której w całej Polsce odbywają się rozmaite bezpłatne warsztaty, praktyki, prelekcje oraz spotkania informujące i propagujące uważność oraz rozwijanie życzliwości i współczucia w naszym codziennym życiu.

Ogólnopolskie Dni Uważności 2020

W dniach 27 stycznia – 2 lutego 2020 roku odbyła się druga edycja Ogólnopolskich Dni Uważności. 

Do organizacji wydarzeń zgłosiły się 29 ośrodków (firmy, fundacje, koła naukowe, organizacje pozarządowe, szkoły, osoby prywatne) , które podjęły się przeprowadzenia bezpłatnych spotkań promujących uważność.

W 47 wydarzeniach odbywających się w 17 miastach wzięło udział około 800 uczestników!

Spotkania były głównie wprowadzeniem do mindfulness połączonymi z praktyką. Uważność prezentowaliście w różnych formach: jedzenia czekolady, picia herbaty, wyjaśniając po co oddychać, czy poprzez zabawy z dziećmi m.in. w świetlicy szkolnej. Poruszone zostały aspekty uważności w pracy, chorobie oraz radzeniu sobie z depresją.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w Ogólnopolskie Dni Uważności 2020 oraz naszemu partnerowi: firmie Konfeo.

To już druga edycja!

Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się 7-12 stycznia 2019 roku. Cykl zakończony i podsumowany został w dniu 13 stycznia 2019 r. w Trójmieście podczas konferencji Gdziekolwiek jesteś, bądź. Społeczny wymiar uważności”.