Wydarzenie ma na celu propagowanie uważności w codziennym życiu – osobistym, społecznym i zawodowym. Pomysłodawcą i organizatorem jest  Fundacja Rozwoju Mindfulness.

Dni uważności to ogólnopolska akcja, w ramach której w całej Polsce odbywają się rozmaite bezpłatne warsztaty, praktyki, prelekcje oraz spotkania informujące i propagujące uważność oraz rozwijanie życzliwości i współczucia w naszym codziennym życiu.

Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się 7-12 stycznia 2019 roku. Cykl zakończony i podsumowany został w dniu 13 stycznia 2019 r. w Trójmieście podczas konferencji Gdziekolwiek jesteś, bądź. Społeczny wymiar uważności”.