Interdyscyplinarna Konferencja Mindfulness, 
13 stycznia 2019,
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Fundacja Rozwoju Mindfulness powstała, aby sprzyjać łagodzeniu cierpienia oraz podnosić dobrostan psychofizyczny ludzi i grup społecznych poprzez kształcenie w zakresie uważności i interwencji na niej opartych. Poprzez te działania chcielibyśmy uczestniczyć w rozwoju harmonijnego społeczeństwa, w którym ludzie prowadzą bardziej świadomie, oparte na życzliwości, współczuciu i mądrości życie.

Rozwojowi tych jakości oraz jednoczeniu się naszego środowiska wokół uważności, służy właśnie ta Konferencja. Zbiega się ona z terminem rozpoczęciem polskiej edycji Szkolenia Nauczycielskiego w Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT) prowadzonego we współpracy z Oksfordzkim Centrum Uważności.

Konferencja będzie zwieńczeniem Ogólnopolskich Dni Uważności (ODU), które odbędą się w dniach 7-12 stycznia 2019 r. w wielu ośrodkach uważności w całej Polsce. W tych dniach będzie można uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach, wykładach i konsultacjach informujących i propagujących uważność oraz rozwijanie życzliwości i współczucia w codziennym życiu.

Konferencja skierowana jest do wszystkich osób, którym bliskie są wymienione cele i wartości, zwłaszcza adresowana jest do przedsiębiorców, nauczycieli, pedagogów, pracowników służby zdrowia, psychologów i innych grup zawodowych zainteresowanych poprawą zdrowia, jakości życia i wzrostem świadomości poprzez praktykowanie uważności i współczucia.